W trakcie naszej współpracy oferuję kompleksową obsługę, obejmującą następujące etapy:

1. Analiza Potrzeb: Niezależnie od rozmiaru projektu, angażujemy się w pełną analizę przedsiębiorcy i jego otoczenia biznesowego.

2. Dopasowanie Rozwiązań i Profesjonalną Wycenę: Już po pierwszym spotkaniu jesteśmy w stanie określić potrzeby rozwiązania i oszacować czasochłonność. Przygotowujemy ofertę cenową i wstępny plan działania do akceptacji klienta.

3. Projektowanie: Po zrozumieniu potrzeb klienta i zaakceptowaniu wyceny, przechodzimy do etapu projektowania. To kluczowy moment, gdzie nadajemy formę projektowi i definiujemy funkcjonalności.

4. Tworzenie, Programowanie: W przypadku projektów graficznych, akceptacja projektu przez klienta oznacza rozpoczęcie fazy realizacji. Dla serwisów internetowych, prace programistyczne są prowadzone zgodnie z opracowanym planem i specyfikacją.

5. Testy: Przed ostateczną oceną klienta projekt przechodzi etap testów, gdzie rozpatrywane są ewentualne odstępstwa od projektu. Poprawki są wprowadzane jeszcze na poziomie wewnątrz firmy.

6.Prezentacja i Ostatnie Poprawki: Ostateczna wersja strony, sklepu czy aplikacji jest prezentowana klientowi, umożliwiając szczegółową analizę rozwiązania i zgłaszanie propozycji zmian.

7. Start na Produkcji: Zaakceptowany projekt trafia na produkcję, ale nasza praca się tu nie kończy. Umowa obejmuje okres wdrożenia i opieki nad projektem, podtrzymując naszą współpracę.

8. Rozwój: Po wdrożeniu nie przerywamy naszej pracy. Zobowiązujemy się do wsparcia i kontynuacji współpracy, skupiając się nie tylko na opiece nad projektem, ale również na długofalowym rozwoju.

Wierzę w partnerstwo oparte na zaufaniu i efektywnej komunikacji. Razem postawmy na rozwój i innowacje!